Tarieven Krikhaar

Als accountant hanteer ik verschillende tarieven voor verschillende werkzaamheden. Zo hebben uitvoerende werkzaamheden een lager tarief dan bijvoorbeeld adviserende werkzaamheden. En voor standaard werkzaamheden kan meestal vooraf een all-in prijsafspraak worden gemaakt.

Scherpe tarieven door zelfstandigheid

Ik hanteer verschillende tarieven voor verschillende werkzaamheden. Uitvoerende werkzaamheden hebben een lager tarief dan adviserende werkzaamheden. Maar de tarieven zijn altijd lager dan die van de grote kantoren. Dat komt omdat ik zelfstandig ben en lagere overhead- en huisvestingskosten heb. Daarnaast, als je langer voor je klanten werkt, kun je goede inschattingen maken op basis van je ervaringen als accountant en je ervaringen met je individuele klanten.

All-in prijsafspraak

Voor jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals de administratie, jaarstukken opstellen, aangiften doen etc zijn vooraf all-in prijsafspraken te maken. Van deze werkzaamheden is namelijk een goede inschatting te maken en dit wijzigt zelden tenzij het werk anders wordt dan vooraf besproken. Mocht dat het geval zijn, dan worden voorafgaand aan de werkzaamheden nieuwe afspraken gemaakt hierover, om verrassingen voor alle partijen te voorkomen.

All-in prijsafspraak

Er worden altijd separate afspraken gemaakt t.b.v. klankborden en advisering. Dit betreft vaak specifieke vraagstukken buiten de reguliere werkzaamheden om. Er wordt dan indien mogelijk een indicatie afgegeven. Tussentijds houd ik de ondernemer op de hoogte van de voortgang. Mocht er dan uitloop zijn, dan wordt dat tijdig gesignaleerd en besproken.

Ik ben bijna altijd te bereiken per telefoon of mail. Wanneer mijn klanten tussendoor gangbare vragen hebben breng ik hiervoor meestal geen kosten in rekening, een en ander o.b.v. een fair use policy. Wanneer er complexe vragen zijn, zoals “zoek eens voor me uit of ik ….”, maken we vooraf altijd afspraken over de kosten.

Voordelen Krikhaar

Er zijn een aantal voordelen in de samenwerking met mij:

  • Vaste relatie met een vast aanspreekpunt
  • Meer dan 30 jaar ervaring
  • Snel bereikbaar via mail en telefoon
  • Onafhankelijk en objectief
  • Flexibel
  • Vooraf heldere afspraken over werkzaamheden en kosten
  • Zelf ondernemer

Zoek jij een betaalbare accountant zonder verrassingen achteraf?

Bel me of mail me voor een afspraak om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen