Over Krikhaar

Mijn naam is Vincent Krikhaar en ik ben een onafhankelijk en objectief accountant. Ik ben werkzaam in de accountancy sedert 1980 en vanaf 2002 werk ik als zelfstandige omdat ik persoonlijk contact met mijn klanten erg belangrijk vind.

Even voorstellen, Vincent Krikhaar

Ik ben al vanaf 1980 werkzaam in de accountancy. Ben begonnen bij een middelgroot Twents accountantskantoor en heb daar 21 jaar gewerkt. Eerst als financieel medewerker en vanaf 1988 was ik accountant en nog iets later één van de vennoten. Vanaf 2002 heb ik mij zelfstandig gemaakt en ben verder gegaan als Krikhaar accountant. Belangrijke reden voor deze verzelfstandiging was mijn visie op belang van persoonlijk contact met de klanten, hetgeen bij grote en middelgrote accountantskantoren nog weleens ontbreekt.

Ik heb in mijn carrière zo’n beetje alles wel gezien en meegemaakt t.a.v. verschillende financiële thema’s. Natuurlijk is iedere vraag- en probleemstelling anders, maar de ervaring zorgt ervoor dat er altijd weer een antwoord komt. Ik ben zelf ook ondernemer, net als al mijn klanten en opdrachtgevers. Ik ken het klappen van de ondernemerszweep en snap hoe ondernemers denken en tegen bepaalde zaken aankijken. Dat helpt enorm in de samenwerking en het geven van goede adviezen.

Ik ben een onafhankelijk accountant, hetgeen betekent dat ik geen afspraken of verbintenis heb met advocaten, notarissen, banken, verzekeraars of andere financiële instellingen. Zo kunnen we altijd de beste keuze maken in partners voor de klant. Ik ben als accountant ook objectief. Ik kan emoties buiten beschouwing laten en zaken bekijken en benaderen vanuit alle verschillende oogpunten en vanuit alle partijen. Tot slot iets over mijn relatie met mijn klanten. Dat is een persoonlijke relatie. We bouwen een vertrouwensband op. Dit zorgt voor een andere wisselwerking in de samenwerking. Als accountant weet ik wat er speelt bij mijn klanten. Zowel zakelijk als privé en dat zorgt voor snellere en betere adviezen. Doordat ik dichtbij de ondernemer sta, kan ik ook reageren op een wijziging in een situatie waar de klant nog niet aan gedacht heeft. Dus echt pro-actief zijn.

Tarieven

Ik hanteer verschillende tarieven voor verschillende werkzaamheden. Deze zijn altijd lager dan die van de grote kantoren. Voor jaarlijks terugkerende werkzaamheden zijn vooraf all-in prijsafspraken te maken. Er worden altijd separate afspraken gemaakt in geval van klankborden en advisering. Dit betreft vaak specifieke vraagstukken buiten de reguliere werkzaamheden om. Er wordt dan indien mogelijk een indicatie afgegeven. Tussentijds houd ik jou als ondernemer op de hoogte van de voortgang. Mocht er dan uitloop zijn, dan wordt dat tijdig gesignaleerd en besproken.

Lees meer over de tarieven van Krikhaar.

Voordelen Krikhaar

Er zijn een aantal voordelen in de samenwerking met mij:

  • Vaste relatie met een vast aanspreekpunt
  • Meer dan 30 jaar ervaring
  • Snel bereikbaar via mail en telefoon
  • Onafhankelijk en objectief
  • Flexibel
  • Vooraf heldere afspraken over werkzaamheden en kosten
  • Zelf ondernemer

Zoek jij een ervaren accountant met personal touch?

Bel me of mail me voor een afspraak om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen