Jaarrekeningen

De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf of organisatie weer en moet aan de normen van de fiscus voldoen. Het is bedoeld om de fiscale winst van je onderneming te berekenen, die als basis gebruikt wordt voor de heffing van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Jaarrekening en alle wettelijke verplichtingen

De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf of organisatie weer. Het bestaat uit een aantal stukken zoals het jaarverslag van het bestuur, de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting op beide. Er zijn in principe twee soorten jaarrekeningen, de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening.

De fiscale jaarrekening moet aan de normen van de fiscus voldoen en is bedoeld om de fiscale winst van je onderneming te berekenen. Deze fiscale winst wordt gebruikt als basis voor de heffing van inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB). De interne jaarrekening, of bedrijfseconomische jaarrekening, is een jaarrekening ten behoeve van de leiding in een bedrijf en geeft een reëel beeld van de situatie van de onderneming. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met fiscale normen, maar met de werkelijke situatie. Het geeft een beeld van de vermogenssituatie van de onderneming en van de resultaten, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Deze jaarrekening wordt vaak gebruikt bij (her)financiering of verkoop van de onderneming.

Werkwijze

Jaarrekeningen kan ik maken o.b.v. complete administraties en bestaan uit de volgende werkzaamheden:

 • Verzamelen, verwerken en rubriceren van financiële gegevens uit de administratie resp. Boekhoudprogramma en aanvullen met balansgegevens en afsluitposten
 • Samenvatten financiële gegevens
 • Presenteren en vergelijken met branchegegevens en begrotingen
 • Wettelijke verplichtingen (met name voor BV's)
 • Samenstellingsopdracht, rapportage van de jaarcijfers en zo nodig voorzien van toelichtingen

Eventueel worden de jaarrekeningen vergeleken met voorgaande jaren of met de opgestelde begroting.

Snel een jaarrekening

Soms is er behoefte aan het snel beschikken over een jaarrekening. Dat kan bijvoorbeeld bij:

 • Investeringen, al dan niet met financiering
 • Afspraken met banken (ook bijzonder beheer)
 • Of andere snelle informatievoorziening

Hiervoor kan ik altijd tijd vrijmaken.

Kosten

De kosten voor het opstellen van jaarrekeningen zijn meestal onderdeel van de totale kosten voor boekhouding en administratie. In beide gevallen worden er vooraf financiële afspraken gemaakt en doorgaans wijzigen deze zelden. Mochten er wijzigingen optreden, dan worden er voorafgaand aan de werkzaamheden nieuwe afspraken gemaakt om verrassingen te voorkomen voor alle partijen.

Voordelen Krikhaar

Er zijn een aantal voordelen in de samenwerking met mij:

 • Vaste relatie met een vast aanspreekpunt
 • Meer dan 30 jaar ervaring
 • Snel bereikbaar via mail en telefoon
 • Onafhankelijk en objectief
 • Flexibel
 • Vooraf heldere afspraken over werkzaamheden en kosten
 • Zelf ondernemer

Ik ben bijna altijd te bereiken per telefoon of mail. Wanneer mijn klanten tussendoor gangbare vragen hebben breng ik hiervoor meestal geen kosten in rekening, een en ander o.b.v. een fair use policy. Wanneer er complexe vragen zijn, zoals “zoek eens voor me uit of ik ….”, maken we vooraf altijd afspraken over de kosten.

Tijdig de jaarrekening opgesteld en voldoen aan alle wettelijke verplichtingen?

Bel me of mail me voor een afspraak om jouw jaarrekening en administratie te verzorgen!