ZZP-ers

ZZP-ers hebben doorgaans minder behoefte aan brede begeleiding t.a.v. het ondernemerschap. Echter zijn zij wel aangifteplichtig en hebben behoefte aan regie bij het doen van deze aangiften.

Accountant voor ZZP-ers

Ik werk graag samen met ZZP-ers. Zij zijn dag en nacht met hun vak bezig. Daar heb ik bewondering voor. ZZP-ers hebben doorgaans minder behoefte aan brede begeleiding t.a.v. het ondernemerschap. Echter zijn zij wel aangifteplichtig en hebben behoefte aan regie bij het doen van deze aangiften. Meestal gaat het om aangifte omzetbelasting (OB) en inkomstenbelasting (IB). Ik verzorg niet alleen de aangiften, maar zie er ook op toe dat deze binnen de termijnen worden ingediend en wijs op de uiterste betaaldata.

Naast de fiscale verplichtingen werk ik ook binnen de financiële mogelijkheden van de zzp-er, naar zekerheid m.b.t. vermogensopbouw en risico van verlies van inkomen door bv ziekte.

All-in prijsafspraak

Voor jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals de administratie, jaarstukken opstellen, aangiften doen etc zijn vooraf all-in prijsafspraken te maken. Van deze werkzaamheden is vooraf een goede inschatting. Mochten de werkzaamheden toch uitgebreid worden, dan worden voorafgaand aan de werkzaamheden nieuwe afspraken gemaakt hierover, om verrassingen voor alle partijen te voorkomen.

Er worden altijd separate afspraken t.b.v. klankborden en advisering gemaakt. Dit betreft vaak specifieke vraagstukken buiten de reguliere werkzaamheden om. Er wordt dan een indicatie afgegeven. Tussentijds houd ik de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang. Mocht er dan uitloop zijn, dan wordt dat tijdig gesignaleerd en besproken.

Tarieven

Ik hanteer verschillende tarieven voor verschillende werkzaamheden. Deze zijn altijd lager dan die van de grote kantoren. Voor jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals jaarrekeningen en het doen van alle aangiftes, zijn vooraf all-in prijsafspraken te maken. In geval van klankborden en advisering worden er altijd separate afspraken gemaakt. Tussentijds houd ik jou als ZZP-er op de hoogte van de voortgang. Mocht er dan uitloop zijn, dan wordt dat tijdig gesignaleerd en besproken.

Lees meer over de tarieven van Krikhaar.

Voordelen Krikhaar

Er zijn een aantal voordelen in de samenwerking met mij:

  • Vaste relatie met een vast aanspreekpunt
  • Meer dan 30 jaar ervaring
  • Snel bereikbaar via mail en telefoon
  • Onafhankelijk en objectief
  • Flexibel
  • Vooraf heldere afspraken over werkzaamheden en kosten
  • Zelf ondernemer

Ik ben bijna altijd te bereiken per telefoon of mail. Wanneer mijn klanten tussendoor gangbare vragen hebben breng ik hiervoor meestal geen kosten in rekening, een en ander o.b.v. een fair use policy. Wanneer er complexe vragen zijn, zoals “zoek eens voor me uit of ik ….”, maken we vooraf altijd afspraken over de kosten.

Zoek jij een ervaren accountant die de regie neemt bij het doen van jouw aangiften?

Bel me of mail me voor een afspraak om te bekijken wat ik voor jou als zzp-er kan betekenen!