Klankborden

Veel ondernemers hebben er behoefte aan te klankborden over de onderneming met iemand die objectief en onafhankelijk is. "Welke richting geven we aan de onderneming?", "Nemen we wel de juiste beslissingen?" zijn zo vragen waar ondernemers mee zitten.

Voor directie en juiste beslissingen

Veel ondernemers hebben er behoefte aan om bij tijd en wijle te klankborden over de onderneming met iemand die objectief en onafhankelijk kan denken en doen. De onderwerpen en de behoefte hieraan hangen meestal samen met de omvang van de onderneming. "Welke richting geven we aan de onderneming?" "Nemen we wel de juiste beslissingen?" Zijn zo van die vragen waar er behoefte van de ondernemer bestaat om hierover te klankborden.

Werkwijze

Door regelmatig contact te onderhouden met elkaar wordt de behoefte aan klankborden of spiegelen snel duidelijk. Zowel van de kant van de ondernemer als van mijn kant als accountant. Het liefste spreken we dan af op locatie bij de ondernemer. Voor complexe vragen schakelen we eventueel partners en experts in om te helpen met een goede kijk en oplossing. Uiteraard kun je mij ook altijd bellen als je behoefte hebt om te spiegelen of te klankborden.

Kosten

De kosten voor klankborden zijn vooraf moeilijk in te schatten omdat je moeilijk kunt bezien welke kant het opgaat. Zo mogelijk wordt een indicatie afgegeven. Tussentijds houd ik de ondernemer op de hoogte van de voortgang. Mocht er dan uitloop zijn, dan wordt dat tijdig gesignaleerd en besproken.

Voordelen Krikhaar

Er zijn een aantal voordelen in de samenwerking met mij:

  • Vaste relatie met een vast aanspreekpunt
  • Meer dan 30 jaar ervaring
  • Snel bereikbaar via mail en telefoon
  • Onafhankelijk en objectief
  • Flexibel
  • Vooraf heldere afspraken over werkzaamheden en kosten
  • Zelf ondernemer

Ik ben bijna altijd te bereiken per telefoon of mail. Wanneer mijn klanten tussendoor gangbare vragen hebben breng ik hiervoor meestal geen kosten in rekening, een en ander o.b.v. een fair use policy. Wanneer er complexe vragen zijn, zoals “zoek eens voor me uit of ik ….”, maken we vooraf altijd afspraken over de kosten.

Heb jij wel eens behoefte om te klankborden met een objectieve en onafhankelijke expert?

Bel me of mail me voor een afspraak om te bekijken wat ik voor jouw organisatie kan betekenen!