Financieel advies

Veel advies heeft niet alleen een financiële grondslag maar ook een fiscale grondslag. Vaak is er een concrete vraagstelling m.b.t. een luxeproblemen t.a.v. investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek.

Advies en second opinion

Veel advies heeft niet alleen een financiële grondslag maar ook een fiscale grondslag. Vaak ligt er een concrete vraagstelling, gericht op een (luxe) probleem. Denk aan typische ondernemersvragen, fiscale voordelen zoals investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek. Maar ook rondom investeringen, ondernemingsvormen, en schenkingen of bedrijfsoverdracht. Ik heb ervaring met al deze thema’s en kan ondernemers hierin goed adviseren. Mede omdat ik bij een langlopende relatie inzicht heb in het reilen en zeilen van de organisatie en de wensen en behoeftes van de ondernemer.

Werkwijze

Een veelvoorkomende vraag bij ondernemers is welke rechtsvorm zij moeten kiezen voor hun onderneming. Of dat ze wellicht de huidige rechtsvorm moeten herzien? Moeten we over naar een BV? Een firma oprichten? Of maatschap, of terug naar een eenmanszaak? Want de behoeftes van ondernemer en ondernemingen veranderen in de loop der jaren. En de fiscale wetgeving ook. Een en ander kan leiden tot het maken van nieuw keuzes voor de rechtsvorm van de onderneming. Met alle fiscale gevolgen en voordelen van dien.

Andere veelvoorkomende onderwerpen van financiële adviezen zijn:

 • Begeleiden bij inkomensvoorziening zoals
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Oudedagvoorziening
  • Pensioen en vermogensvorming
  • Eventueel met partner
 • Bedrijfsopvolging of verkoop, overname aan
  • Werknemers
  • Familie
  • Derden
 • Investeringen, uitstellen of vervroegd i.v.m. bijvoorbeeld overname
 • Personeelsbestand
 • Fiscale advisering, waaronder
  • Milieu-investeringsaftrek
  • Energie-investeringsaftrek
  • Kleinschaligheidsinvesteringsregeling
  • Waarderingsmogelijkheden
  • Winstneming of uitstellen
 • Schenkingen, schenkplan voor kinderen en kleinkinderen
 • etc

Het zijn adviestrajecten waarbij in lang niet alle gevallen een externe (en dure) adviseur nodig is.

Kosten

De kosten voor een financieel advies zijn vooraf moeilijk in te schatten. Wel wordt altijd een indicatie afgegeven. Tussentijds houd ik de ondernemer op de hoogte van de voortgang. Mocht er dan uitloop zijn, dan wordt dat tijdig gesignaleerd en besproken.

Voordelen Krikhaar

Er zijn een aantal voordelen in de samenwerking met mij:

 • Vaste relatie met een vast aanspreekpunt
 • Meer dan 30 jaar ervaring
 • Snel bereikbaar via mail en telefoon
 • Onafhankelijk en objectief
 • Flexibel
 • Vooraf heldere afspraken over werkzaamheden en kosten
 • Zelf ondernemer

Ik ben bijna altijd te bereiken per telefoon of mail. Wanneer mijn klanten tussendoor gangbare vragen hebben breng ik hiervoor meestal geen kosten in rekening, een en ander o.b.v. een fair use policy. Wanneer er complexe vragen zijn, zoals “zoek eens voor me uit of ik ….”, maken we vooraf altijd afspraken over de kosten.

Wil jij een gedegen en onafhankelijk (financieel) advies voor jouw organisatie?

Bel me of mail me voor een afspraak om te bekijken wat ik voor jouw organisatie kan betekenen!