Detaillisten

Detaillisten zijn vooral met hun winkel bezig en hebben weinig aansturing nodig. Het zijn doorgaans ervaren ondernemers die het klappen van de zweep kennen en minder financiële en fiscale begeleiding behoeven. Meestal beperken mijn werkzaamheden bij detaillisten zich tot het opstellen van de jaarstukken en het adviseren en klankborden over de onderneming en de fiscale positie.

Accountant voor detaillisten

De detaillisten waarvoor ik werk zijn meestal ondernemers met 0 tot circa 5 medewerkers. Zij zijn vooral met hun winkel bezig en hebben weinig aansturing nodig. Het zijn doorgaans ervaren ondernemers die het klappen van de zweep kennen en minder financiële en fiscale begeleiding behoeven. Zaken als omzetbelasting en loonheffing zijn gesneden koek. Men weet per maand of kwartaal dat de aangiften eraan komen en hebben alles onder controle. De basis van de administratie is ook op orde, de boekhouding en de aangiften doen ze soms zelf. Het zijn vaak stabiele organisaties qua omzet en kosten. Er is minder beweging en daarom ook minder advies. Bij de detaillist gaat het vaak om kleine aansturing en bevestiging dat ze op de goede weg zijn.

Meestal beperken mijn werkzaamheden bij detaillisten zich tot het opstellen van de jaarstukken en het adviseren en klankborden over de onderneming en de fiscale positie.

Tarieven

Ik hanteer verschillende tarieven voor verschillende werkzaamheden. Deze zijn altijd lager dan die van de grote kantoren. Voor jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals jaarrekeningen en het doen van alle aangiftes, zijn vooraf all-in prijsafspraken te maken. In geval van klankborden en advisering worden er altijd separate afspraken gemaakt. Tussentijds houd ik jou als detaillist op de hoogte van de voortgang. Mocht er dan uitloop zijn, dan wordt dat tijdig gesignaleerd en besproken.

Lees meer over de tarieven van Krikhaar.

Voordelen Krikhaar

Er zijn een aantal voordelen in de samenwerking met mij:

  • Vaste relatie met een vast aanspreekpunt
  • Meer dan 30 jaar ervaring
  • Snel bereikbaar via mail en telefoon
  • Onafhankelijk en objectief
  • Flexibel
  • Vooraf heldere afspraken over werkzaamheden en kosten
  • Zelf ondernemer

Ik ben bijna altijd te bereiken per telefoon of mail. Wanneer mijn klanten tussendoor gangbare vragen hebben breng ik hiervoor meestal geen kosten in rekening, een en ander o.b.v. een fair use policy. Wanneer er complexe vragen zijn, zoals “zoek eens voor me uit of ik ….”, maken we vooraf altijd afspraken over de kosten.

Zoek jij een ervaren accountant die past bij jouw onderneming?

Bel me of mail me voor een afspraak om te bekijken wat ik voor jouw onderneming kan betekenen!