Administratie

Als ondernemer of zzp-er ben je wettelijk verplicht om een goede administratie bij te houden en te bewaren. Deze is niet alleen van belang voor het doen van verschillende aangiften, het is tevens een belangrijke informatiebron t.a.v. de gang van zaken binnen de onderneming.

Goede administratie belangrijk

Als ondernemer of zzp-er ben je wettelijk verplicht om een goede administratie bij te houden en te bewaren. Deze is niet alleen van belang voor het doen van verschillende (fiscale) aangiften, het is tevens een belangrijke informatiebron t.a.v. de gang van zaken binnen de onderneming. Het is daarom verstandig om de basisadministratie zelf te verwerken of te verzorgen. Zeg maar het inboeken van de mutaties. Je staat dan als ondernemer of zzp-er dichter bij de cijfers van de onderneming. Zo heb je meer zicht en grip op de financiën. Hiervoor zijn verschillende goede en betaalbare pakketten te gebruiken, zoals Snelstart, Exact, Accountview, King en Reeleezee. De principes van al deze pakketten zijn gelijk en ze zijn tegenwoordig veelal webbased zodat ik, als accountant makkelijk kan meekijken en de eventueel aangiften kan verzorgen of kan helpen bij vragen en problemen.

Werkwijze

Het overdragen van een volle schoendoos met bonnetjes aan het einde van het jaar is de schrik van elke boekhouder en zal je opzadelen met een hoge rekening! Ik ben daar niet anders in. Het helpt enorm wanneer er voor de boekhouding en administratie in ieder geval een geordende aanlevering van afschriften en facturen is. Beter is het nog de mutaties zelf bij te houden en mij mee te laten kijken in het gebruikte boekhoudpakket. Op basis van die administratie kan ik de aangiften verzorgen en jaarstukken opstellen. De omzetbelasting (OB) gaat meestal per kwartaal. Dit gebeurt o.b.v. de werkelijke cijfers, schatten mag niet meer. Aangiften Inkomstenbelasting (IB) en Vennootschapsbelasting (VPB) worden per jaar ingediend.
Voor de loonadministratie maak ik gebruik van verschillende partners. Partijen worden desgewenst rechtstreeks met elkaar in contact gebracht.

Kosten

De kosten voor boekhouding en administratie worden vooraf besproken. Hiervan is doorgaans een goede inschatting te maken en wijzigt dit zelden. En mocht er dan toch sprake zijn van uitloop of gewijzigde omstandigheden, dan worden zoveel mogelijke voorafgaand aan de werkzaamheden nieuwe afspraken gemaakt hierover. Dit om verrassingen voor alle partijen te voorkomen.

Voordelen Krikhaar

Werken met mij heeft een aantal voordelen:

  • Vaste relatie met een vast aanspreekpunt
  • Meer dan 30 jaar ervaring
  • Snel bereikbaar via mail en telefoon
  • Onafhankelijk en objectief
  • Flexibel
  • Vooraf heldere afspraken over werkzaamheden en kosten
  • Zelf ondernemer

Ik ben bijna altijd te bereiken per telefoon of mail. Wanneer mijn klanten tussendoor gangbare vragen hebben breng ik hiervoor meestal geen kosten in rekening, een en ander o.b.v. een fair use policy. Wanneer er complexe vragen zijn, zoals “zoek eens voor me uit of ik ….”, maken we desgewenst vooraf afspraken over de kosten.

Wil je je administratie uitbesteden aan een accountant met personal touch?

Bel me of mail me voor een afspraak om jouw administratie en aangiften te verzorgen