Aangiften

Als ondernemer en onderneming ben je verplicht fiscale aangiften te doen. Periodieke aangiften zoals loonheffing en omzetbelasting en jaarlijkse aangiften zoals vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Belangrijk is om deze aangiften altijd tijdig in te dienen.

Aangiften, pro-actief en op tijd!

Als ondernemer en onderneming ben je verplicht fiscale aangiften te doen. Bij deze aangiften zijn er twee soorten te onderscheiden, de periodieke en jaarlijkse aangiften.

Periodieke aangiften gebeuren vaker per jaar. Dit zijn:

 • Loonheffing (LH, maandelijks)
 • Omzetbelasting (OB, maandelijks of per kwartaal)

De aangifte Omzetbelasting is tevens een controlemoment en moment van afstemming met de accountant over de financiële situatie van de organisatie.

Jaarlijks aangiften zijn:

 • Vennootschapsbelasting (VPB)
 • Inkomstenbelasting (IB)

In de praktijk worden de ingediende aangiften gevolgd door de belastingdienst. Bij geconstateerde afwijkingen wordt in onderling overleg bezwaar gemaakt. Als ondernemer weet je daarom wat je mag verwachten op het gebied van de belastingen.

Werkwijze

Bij de aangiften is een actieve houding van je accountant wenselijk omdat er boetes worden gegeven bij het te laat indienen of betalen van je aangiften. En dat is ergerlijk en niet nodig. Ik hanteer zelf een pro-actieve houding en informeer je tijdig over verschillende aangiften en wat je moet doen. Meestal hebben we hierover maandelijks of 3-maandelijks contact.

Ook wijzigingen in fiscale wetgeving of ontwikkelingen bij jou als klant en ondernemer kunnen van invloed zijn op de aangiften. Hier houd ik rekening mee. Ik signaleer of jij moet reageren of anticiperen. Samen werken naar een zo optimaal mogelijke financiële en fiscale positie is de doelstelling.

Kosten

De kosten voor het doen van aangiften zijn meestal onderdeel van de totale kosten voor boekhouding en administratie. In beide gevallen worden er vooraf financiële afspraken gemaakt en dit wijzigt zelden. Mocht het toch wijzigen, dan worden er voorafgaand aan die werkzaamheden nieuwe afspraken gemaakt om verrassingen te voorkomen voor alle partijen.

Voordelen Krikhaar

Er zijn een aantal voordelen in de samenwerking met mij:

 • Vaste relatie met een vast aanspreekpunt
 • Meer dan 30 jaar ervaring
 • Snel bereikbaar via mail en telefoon
 • Onafhankelijk en objectief
 • Flexibel
 • Vooraf heldere afspraken over werkzaamheden en kosten
 • Zelf ondernemer

Ik ben bijna altijd te bereiken per telefoon of mail. Wanneer mijn klanten tussendoor gangbare vragen hebben breng ik hiervoor meestal geen kosten in rekening, een en ander o.b.v. een fair use policy. Wanneer er complexe vragen zijn, zoals “zoek eens voor me uit of ik ….”, maken we vooraf altijd afspraken over de kosten.

Ook een accountant die pro-actief is en tijdig jouw aangiften verzorgd?

Bel me of mail me voor een afspraak om jouw administratie en aangiften te verzorgen!